SK DYNAMO AKADEMIE

Akademie vzdělává a propojuje

12.12.2022, Redakce

Co je nového u přípravek ve vzdělávání, spolupráci s rodiči, spolupráci s partnerskými kluby a kluby mimo náš region? Začtěte se do rozhovoru s Rostislavem Helštýnem, metodikem přípravek, a Petrem Hasenöhrlem, šéftrenérem přípravek.


1. VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ PŘÍPRAVEK


a) INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


RH: Stejně jako loni v Malenicích, i letos na Kvildě jsme letošní sezónu zahájili vzděláváním. A tentokrát nejen trenéři přípravek Dynama! Zúčastnili se zástupci 3 klubů, které staví práci s dětmi na stejných principech.

Systematičnost práce u přípravek už nedovoluje vstoupit do sezóny bez nastavených cílů, pravidel a jasných zodpovědností. Některá pravidla spolupráce jsme si připomněli, některá upgradovali tak, abychom měli v sezóně 2022/2023 jasně nastavená společná „pravidla hry“.

Rok co rok také posouváme dál společný pohled na to, jak a jaké hráče připravujeme po stránce osobnostní, tak technické (dovednostní). K tomu je potřeba mít a ovládat dostatečný teoretický základ, který je důsledkem učení se a práce trenérů na sobě.

Ať už loňské Malenice nebo letošní Kvilda samozřejmě nejsou jen o učení, ale také o čase stráveném spolu a o posilování vztahů, což je vždy neviditelný základ, na kterém vše stojí a padá…   


PH: Ke zkvalitnění celého procesu pomohlo i sjednocení tréninkových dnů, protože díky tomu máme volná pondělí. Ty využíváme mimo jiné právě k našemu internímu vzdělávání, které dělíme na teoretické a praktické. Během první poloviny aktuální sezóny jsme uskutečnili například praktické vzdělávání v oblasti atletické průpravy fotbalistů nebo jsme se věnovali principům her 4+1 a 5+1 a to jak přímo na hřišti, tak teoreticky při rozboru videa.

Součástí interní komunikace jsou i porady trenérů. V rámci přípravek se s hlavními trenéry potkáváme každý sudý týden. Porady všech trenérů včetně asistentů pak probíhají třikrát do roka. 


b) PARTNERSKÉ KLUBY


RH: Po zkušenosti z loňského roku nebyl důvod nepokračovat ve společných setkáváních a teoreticko-praktickém vzdělávání trenérů mezi partnerskými kluby Českobudějovicka. Naopak.

Během tohoto podzimu, jsme měli dopředu dané tři vzdělávací akce, pokaždé u některého z partnerských klubů. Hluboká, Čtyři Dvory a SKP „hostily“ odpoledne, kde si povídáme o práci s dětmi a prakticky ukazujeme „jak na to“.

Akce jsou dobrovolné, kdo chce, má čas a chuť, je přítomen a postupně otevřenější diskuse o dětech a tom, kdo jak co má, umí, dělá, nedělá, je největším přínosem. Je úžasné sledovat, jak se celá tato iniciativa podepisuje na vztazích mezi kluby…


PH: Jak zmiňuje Rosťa, projekt partnerských klubů se daří i nadále rozvíjet. Na podzim jsme například pokračovali s brankářskými tréninky, kam se mohly přihlásit děti narozené narozené mezi roky 2010-2015. Tréninky se na podzim uskutečnily celkem tři, zúčastnilo se jich několik desítek dětí, kterým se vždy věnovalo minimálně pět trenérů.

Nyní v zimním období mají naše partnerské kluby možnost mezi sebou odehrát několik miniturnajů. Skvělá věc se také děje díky Jirkovi Malému z OFS ČB, neboť na tyto turnaje dosazuje mladé začínající rozhodčí. Je to pro ně myslím skvělá příležitost, jak si osahat své první utkání v roli rozhodčích. Trenéři i rodiče všech klubů zde musí napomáhat k přívětivé atmosféře a tyto mladé rozhodcovské naděje tím ochránit.

Hned zkraje nového roku nás se zástupci partnerských klubů čeká společné setkání, kde si uplynulé období zhodnotíme a nastíníme program na jarní část. Projekt je potřeba neustále živit, tvoříme zde společný českobudějcký fotbal. 


c) VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE KLUBŮ MIMO REGION ČB


RH: Vedle spolupráce s partnerskými kluby na Českobudějovicku jsme posunuli dál i spolupráci na úrovni klubů i mimo okres ČB.

Letos na podzim proběhly dvě celodenní akce – Táborsko, Třebíč, kterých se účastnily vedle Dynama také Táborsko, FŠ Třebíč, Zbrojovka Brno. Tyto akce vedle turnajů pro jednotlivé kategorie věnujeme také společnému vzdělávání zúčastněných klubů. Daří se nám tak plnit smělou představu, která obsahuje vzájemnou inspiraci, ukotvování zásad a principů v práci s dětmi ve společné diskusi mezi trenéry. 2. FORMY SPOLUPRÁCE S RODIČI


RH: Spolupráce s rodiči je jeden z pilířů přípravek. Napříč kategoriemi máme jasně dáno, v jaké kvantitě určený obsah spolupráce realizujeme. Už několikátý rok jedeme ve stejném módu práce a informovanost rodičů je na vysoké úrovni. 


PH:
a) PRAVIDELNÉ INFORMATIVNÍ SCHŮZKY

Minimálně na začátku sezóny, jednou v průběhu a také na jejím konci mají jednotliví hlavní trenéři povinnost uspořádat informativní schůzku s rodiči své kategorie.

b) SEMINÁŘE, WORKSHOPY

Během sezóny si klademe za cíl uspořádat pro rodiče našich dětí workshopy s nejrůznějšími tématy. V probíhající sezóně máme za sebou již dva workshopy, kdy první byl moderovaný hlavními trenéry daných kategorií a v tom druhém se pro rodiče uskutečnila beseda o výživě dětí či praktická ukázka kompenzačních cvičení.

c) INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI A OSOBNOSTI HRÁČE

Další povinností hlavních trenérů jsou individuální pohovory s rodiči všech hráčů. Minimálně od kategorie U9 chceme, aby se alespoň části schůzek účastnili spolu s rodiči i samotní hráči/hráčky.
Nastavení cookies

© 2018 - 2023 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.