SK DYNAMO AKADEMIE

Pro rodiče

ETICKÝ KODEX RODIČE

„Etický kodex SK Dynamo České Budějovice akademie vychází z propojení oblastí RODINA - ŠKOLA - FOTBAL. Rodič s učitelem a trenérem se spolupodílejí na mravní a sportovní výchově dítěte. Vycházíme ze základních hodnot daných hrou fair play, a to jak na hřišti, tak i mimo něj, ze vzájemného respektu dětí, rodičů, trenérů a vedení klubu. Atmosféra kolem dětí na hřišti je součástí jejich osobnostního růstu, smyslem klubu SKD je pak naučit mladé hráče novým sportovním, následně fotbalovým přednostem, uplatnitelných v dalších fázích dětského, mládežnického a následně i dospělého života.“

1) Pokud je to možné, doprovázejte své dítě na zápasy, přicházejte v dobré náladě, bez stresu i napětí, připraveni pozitivně povzbuzovat celý svůj tým. Respektujte naše soupeře i jeho fanoušky, uvědomte si, prosím, že spolu s ostatními rodiči, trenérem a dětmi reprezentujete celý sportovní klub Dynamo České Budějovice.

2) Veďte své dítě k radosti ze hry, k tvoření, k těšení se na zápas i trénink a dávejte mu najevo, že výsledek není ani pro Vás samotného to nejdůležitější, zvláště pokud by ho mělo být dosáhnuto na úkor kvality hry či snad dokonce nesportovního chování.

3) Stůjte při svém dítěti, i když se mu nedaří, podporujte jeho sebevědomí a zdůrazňujte mu, že nejdůležitější je při hře zábava, týmová práce, získávání dobrých návyků a v neposlední řadě překonání sama sebe. Pokud neovládnete své emoce a dopustíte se vůči dítěti nevhodného chování, omluvte se, váš vztah se prohloubí.

4) Ve spolupráci s trenérem veďte děti ke kamarádství, nikoliv však k rivalitě, ale k oceňování schopností každého ze spoluhráčů i k vzájemnému respektu. V dětském věku se i hráčská kvalita rychle proměňuje, aktuálně slabší hráč oplývající silnou vůlí a disciplínou se může za nějaký čas vyrovnat hráči nadanému.

5) Nevstupujte trenérovi do tréninkové jednotky, pokud k tomu nejste vyzván. Během turnaje či zápasu povzbuzujte a fanděte s vědomím, že Vaše přítomnost a potlesk zmůže mnohem více než křik, kritika a negace. Vyhýbejte se konfliktům, a to i v případě chyby rozhodčího. Věřte, že tak pouze rozptýlíte soustředění dětí na samotnou hru.

6) Respektujte trenérovu nominaci na utkání nebo turnaj, činí tak s nejlepším vědomím. Od kategorie U10 už svou ratolest nedoprovázejte do šatny před ani po zápase, neurčí-li trenér jinak. Počátkem 9. roku nechte své děti připravovat si věci na trénink či zápas samotné, hráči v tomto věku už i sami přicházejí za trenérem, co je třeba připravit na trénink a stejně tak po něm pomáhají tréninkové pomůcky odklízet.

7) Mějte na mysli, že fotbal je sice krásná hra, ale v životě je mnohem více cennějších a důležitějších věcí. Veďte své děti k lásce, vlídnosti, porozumění a hrdosti ke klubu, ať mají krásné vzpomínky nejen ti, kteří se stanou profesionálními fotbalisty, ale i ti, jejichž profesní dráha povede jiným směrem. Dnes je našim úkolem vychovat z nich spravedlivé, upřímné a vytrvalé muže.
Úvod    Akademie    Týmy    Dívky    Školička    Pro rodiče    Zimní liga    Partneři   

© 2018 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.