SK DYNAMO AKADEMIE

Partnerské školy

ZŠ MÁJ I.

Základní škola Máj I se řadí mezi nejmladší v Českých Budějovicích, vznikla zároveň s novým sídlištěm Máj pro 30.000 obyvatel na severozápadním okraji města. Ředitelem školy je od roku 2007 Mgr. Luboš Staněk. SK Dynamo České Budějovice akademie úzce spolupracuje se školou od roku 2016, kdy zde zřídila sportovní 6. a 7. třídu, v rámci kterých mají hráči, kromě fotbalových tréninků, zajištěnou rozšířenou výuku tělesné výchovy a zároveň nespecifické tréninkové jednotky v podobě kompenzačních cvičení či plavání. Po vyučování mají hráči zajištěnou dopravu do tréninkového centra Akademie na Složišti, kde probíhá od 14.30 tréninková jednotka. Na sportovní třídy pak na ZŠ Máj I volně navazuje i projekt FAČR Regionální fotbalové akademie.

webové stránky: www.zsmaj.cz

 

SPORTOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STUDENTŮ SPORTOVNÍCH TŘÍD ZŠ MÁJ I


GYMNÁZIUM ČESKÁ

Historie Gymnázia sahá až do počátku 20. století, nicméně škola v současné podobě funguje od 1.1.2012, kdy z rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje došlo ke sloučení Gymnázia v České ulici a Gymnázia Olympijských nadějí. Od 1.9.2014 přešla škola rozhodnutím Rady kraje zpět k názvu Gymnázium, České Budějovice, Česká 64. Ředitelem školy je Mgr. Antonín Sekyrka.

Akademie SK Dynamo České Budějovice navázala úzkou spolupráci se sportovním Gymnáziem Česká v roce 2018 a toto partnerství je vzhledem k propojení vzdělávacího a tréninkového programu oboustranně považováno za velice přínosné. V současné době studuje na této škole téměř třetina hráčů dorosteneckých kategorií Akademie, kteří mají v rámci školního rozvrhu zajištěnou čtyřikrát týdně nespecifickou dopolední tréninkovou jednotku v podobě kompenzačních, koordinačních, rychlostních, silových a gymnastických cvičení tak, aby byl zajištěn jejich optimální komplexní rozvoj. O samotný tréninkový proces se na této škole pak starají trenéři Akademie Stanislav Rožboud, Jan Dvořák a David Lafata.

webové stránky: www.gymceska.cz

 

SPORTOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STUDENTŮ SPORTOVNÍCH TŘÍD ZŠ MÁJ I


SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ – OBOR MANAGEMENT SPORTU

Škola byla založena již roku 1966, kdy bylo zřízeno Odborné učiliště n.p. ČSAD České Budějovice. V roce 1976 se teoretická výuka přestěhovala do budovy ve Skuherského ulici 3, kde sídlí ředitelství dodnes. Další budovy školy se nachází na Senovážném náměstí a v Lidické ulici v Českých Budějovicích. V roce 2006 vstoupila v platnost změna názvu školy na Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická. Ředitelem školy je Bc. Jan Šindelář.

Akademie SK Dynamo České Budějovice ve spolupráci se školou otevřela od školního roku 2022/2023 obor sportovní management, který zajišťuje hráčům totožný tréninkový program v dopoledních hodinách, jako je tomu na Gymnáziu Česká. Díky úzké spolupráci s oběma středními školami tak mají dvě třetiny hráčů dorosteneckých kategorií zajištěny optimální podmínky pro svůj maximální sportovní rozvoj.

webové stránky: www.spsautocb.cz

 

SPORTOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STUDENTŮ SPORTOVNÍCH TŘÍD ZŠ MÁJ I


OSTATNÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY

V rámci sportovně vzdělávacího procesu má Akademie SK Dynamo České Budějovice nastavenou spolupráci i s dalšími středními školami a učilišti v Českých Budějovicích. Hráči těchto škol jsou uvolňováni na ranní tréninkové jednotky vždy v úterý a středu od 07.00 do 08.15, samozřejmě za předpokladu, že si řádně plní své školní povinnosti. Pravidelná vzájemná komunikace mezi všemi školami a Akademií zajišťuje dohled nad školním prospěchem hráčů i jejich chování. Hráč, který má ve škole problémy, je dočasně vyřazen z tréninkového procesu.


DALŠÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY AKADEMIE 

Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice – www.stavarna.com

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 260/13, České Budějovice – www.spssecb.cz

Obchodní akademie, Husova 1, České Budějovice – www.oacb.cz

Střední škola obchodní, Husova 9, České Budějovice – www.sso.cz

Střední škola polytechnická, Nerudova 859, České Budějovice – www.sspcb.cz

Střední zdravotnická škola, Husova 3, České Budějovice – www.szscb.cz

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola, Rudolfovská třída 92, České Budějovice – www.soscb.cz

Střední škola Jeronýmova, Jeronýmova 2822, České Budějovice – www.skolacb.cz

SPORTOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STUDENTŮ SPORTOVNÍCH TŘÍD ZŠ MÁJ I

Nastavení cookies

© 2018 - 2024 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.