SK DYNAMO AKADEMIE

Čtyři roky přípravek Akademie Dynama České Budějovice

06.07.2022, Dan Mikulička

Právě jsou to přesně čtyři roky (1.7.2018) kdy byla spuštěna klubová akademie Dynama. Za tu dobu se událo mnohé, ve všech kategoriích, v celém areálu Složiště. Dá se říci, že není oblast, kterých by se start klubové akademie nedotkl. Kde se ale staly opravdu „velké věci“, tak to jsou naše přípravky. Požádali jsme proto člověka z nejpovolanějších, člověka, který u toho všeho stál, a to Rosťu Helštýna, který v akademii doposud působil jako šéftrenér přípravek o zhodnocení uplynulých čtyř let.

Rosťo, jak ty vidíš poslední čtyři roky očima šéftrenéra přípravek, co vše se podařilo, co nikoliv, a co ještě dynamácké přípravky čeká?

Čtyři roky utekly jako voda a je na místě se za nimi ohlédnout a zbilancovat je už proto, abychom s jasnými cíli, úkoly, mohli započatou práci dál rozvíjet.

Nejsem přesvědčen o tom, že všichni v klubu vědí, kolik práce se v Akademii za poslední čtyři roky odvedlo. Toho zhodnocení bude konstatováním za úsek přípravek, nicméně nelze, aby se neprolínalo do procesů napříč celou Akademií. Dynamo v dlouhodobém horizontu má na čem stavět. Za mě osobně by jedním z hlavních cílů Akademie v dalších sezónách mělo být postupně, bezpečně, společně dál pracovat na propojování herního a sociálního kontextu výchovy dětí a mládeže. Stejně to ale platí pro celý klub. Pakliže má klub maximálně efektivně těžit ze svých odchovanců, nemohou Akademie a „Áčko“ pracovat na odlišných principech.

Dále se pokusím odpovědi na otázku popsat v jednotlivých bodech:

Prostředí Akademie

Během čtyř let se díky všem zúčastněným, v čele s šéfem Akademie Petrem Benátem, podařilo vytvořit konstruktivní, vlídné, ambiciózní pracovní prostředí, které je základem pro růst veškerých procesů. Jak všichni víme, kvalita vztahů určuje kvalitu a efektivitu práce a je nám všem potěšením v prostředí Akademie pracovat.

Tým trenérů přípravek

Realizace čehokoli stojí a padá s lidmi, to není nic nového. Stabilita na postech hlavních trenérů u přípravek znamená, že máme 5 hlavních trenérů – 5 pilířů, na kterých přípravky stojí. K nové sezóně máme tým trenérů poprvé připravený dostatečně co do počtu trenérů (kategorie U8-U11). Svou práci máme opřenou o naši Metodiku výchovy přípravek a těchto 5 osob, šéftrenér a metodik přípravek jsou jejími nejdůležitějšími nositeli…

Naše filozofie u přípravek

Čtyři roky zpátky jsme se s trenéry v přípravkách začali bavit o tom, jak velký je rozdíl trénovat fotbal

a trénovat fotbal děti. Vyrostli jsme a žijeme v prostředí, které vůči dětem není zrovna přátelské (výchovně vzdělávací systém v Česku od podstaty takový je) a během čtyř let jsme ušli kus cesty ve vnímání trénuju fotbal – pracuju s dětmi.

Je naprosto nepřípustné, abychom společně pracovali a zároveň naše spolupráce neměla jasná pravidla a principy, které všichni jednotně ctíme. Pracujeme s dětmi, přispíváme k jejich výchově a naše zodpovědnost vůči nim je zásadní.

Jinými slovy jdeme systematickou, koncepční prací, která stojí na jasně vydefinované náplni práce každého, jeho daných kompetencích a zodpovědnostech. Práce trenéra přípravek Akademie přímo na hřišti potom stojí na jasných principech. Ať už se jedná o principy, jak s dětmi komunikovat, které vychází z jejich (ne našich) potřeb anebo, co konkrétně trénovat, to je část obsahová. A toho, že se v tom máme co dál učit a kam posouvat, jsme si všichni velmi dobře vědomi!

Příští sezóna co do vzdělávání se bude minimálně stejně intenzívní, jako ta letošní. Cíl pro další období není údržba, ale rozvoj, a to bez práce na sobě nejde. A propos, jak můžu jako trenér chtít, aby hráč na sobě pracoval, když to sám nedělám… (vždyť dítě/hráč „jen“ kopíruje své vzory…)

Interní vzdělávání trenérů přípravek

Jedeme dál! Na příští rok máme připravený harmonogram, obsah a seberozvoj každého trenéra formou teorie, praxe, společných workshopů s rodiči bude dál jedním z pilířů práce u přípravek Akademie. Dokonce jsme týdenní tréninkové mikrocykly uzpůsobili tak, abychom na to měli dostatek času a prostoru.

Děti do cca 11 let, než vstoupí do tzv skupinového období, jsou doslova závislé na kvalitě dospělých autorit. Toto vědomí rovná se povinnost spolupracovat s rodiči. A ne spolupracovat s rodiči formou českého klišé, říkat, že spolupráce s rodiči je důležitá.

V nové sezóně workshopy trenérů a rodičů, individuální pravidelná komunikace, možnost konzultovat děti s jejich rodiči bude dál, systémově, pokračovat.

Tréninkový proces

Celé čtyřleté období bylo a je také o tom, jak stále a dokola prezentujeme – přípravky jsou o „já“

a o individuálním herním výkonu. Je důležité, aby děti do kategorie žáků přicházeli doslova nasycené individuálními potřebami, aby mohli kvalitně rozvíjet novou zásadní potřebu – být parta.

Je úsměvné, ale zároveň smutné slýchávat, že v Dynamu se zakazuje dětem přihrávat, že podporujeme děti, aby dělali chyby, na druhou stranu nám to dělá tu nejlepší reklamu. Dál budeme pokračovat v podpoře a ve vedení dětí hrát na základě vlastního řešení herních situací založeném na dovednosti ovládat míč. Abych mohl ve hře herní situace tvořivě řešit, nesmí mi překážet míč. Pokud mi u toho trenér nedopřeje dostatečný prostor pro dostatečný počet opakování s právem na chybu, těžko ze mě vyroste herně sebevědomý hráč. Naopak, budu hrát na základě strachu z chyb, abych nechyboval, což zabíjí moji herní osobnost. Vše jde ruku v ruce s podporou uvědomování si vlastní zodpovědnosti za svůj výkon, a že hraju svůj fotbal, ne fotbal trenéra nebo rodiče.

Toto je naše cesta, cesta, po které čtyři roky jdeme a půjdeme dále.

Školička – Českobudějovická všesportovní přípravka

Od 1.9. startuje Českobudějovická všesportovní přípravka. Na čtyřech místech společně „vykopáváme“ tento projekt, který v sobě nese řadu přesahů do rodin předškolních dětí!

Společná metodika, společný tým trenérů, jasné a společné principy práce s dětmi, které podporují nejen všeobecnou pohybovou připravenost dětí pro jakoukoli další pohybovou činnost nebo sport se nám povedlo ve spolupráci s TJ Malše Roudné, SK Čtyři Dvory, SKP ČB připravit tak, že od 1.9. startujeme.

Principy práce naší školičky, kde si mladší děti hrají a cvičí se svými rodiči, si vzaly za své všechny zainteresované kluby a na čtyřech místech společně, stejným způsobem, startujeme.

Spolupráce partnerských klubů v Českých Budějovicích a okolí

Příští sezóna bude v této iniciativě v pořadí druhou, kdy na stejných principech, pravidlech a v počtu 20! klubů z Českých Budějovic a blízkého okolí na první rok spolupráce navážeme. Množství profitů pro zúčastněné kluby a jejich děti, trenéry, rodiče je spousta a máme obrovskou radost, že jedeme dále. Děkuju všem zúčastněným za dosavadní spolupráci v tomto mimořádném počinu.

Spolupráce partnerských klubů na úrovni Jihočeského kraje

Po vzoru spolupráce partnerských klubů v Budějovicích a okolí počínaje zářím startujeme podobnou iniciativu i na úrovni větších klubů Jihočeského kraje. Spolupráce bude opřena o vzdělávání trenérů, již dnes vím, že nebude jen za účastí klubů z Jižních Čech a vize a myšlenka spolupráce založená na komunikaci, vztazích a vzdělávání trenérů mezi kluby se tímto rozrůstá do širších rozměrů.

Spolupráce mezi kluby SK Dynamo ČB a TJ Malše Roudné

Tato nejužší forma spolupráce, která vznikla letos na jaře, má také svůj „jízdní řád“ na 2022/2023. Za Dynamo i Roudné bude spolupráce opřena především o Hlavní zodpovědné osoby za oba kluby, které spolupráci budou koordinovat. Jsem nadšený z toho, jak se pro spolupráci nadchli mladí trenéři v Roudném v čele s Borisem Simičem. Naším společným cílem je napříč všemi přípravkami pracovat a učit se pracovat s dětmi na stejných principech.

Různě se skloňuje tzv Jihočeský fotbal… Jihočeský fotbal (možná tak trochu bez povšimnutí) běží, rozvíjí se, Dynamo v něm hraje zásadní roli a já děkuji všem, kteří se nad rámec svých povinností v Dynamu se o všechny iniciativy směrem k podpoře práce s dětmi v kraji, ve finále i zviditelňování kraje a reklamě Dynama, podílí. Vše, o čem jsme se zmínil, by nebylo možné bez toho, aniž bychom v Akademii otevřeně nespolupracovali. Komunikační a vztahové klima, které jsme zde za čtyři roky vybudovali a přes poslední turbulentní rok udrželi, umožňuje další rozvoj všeho, do čeho jsme se (nejen u přípravek) pustili.

Vizí do budoucna, která přesahuje Dynamo, je spolupráce přípravek Dynama s dalšími kluby, které se stávají nositeli společného, „prodětského“ know-how. Dynamo, Akademie Dynama a její přípravky, přes trenéry, nového šéftrenéra, my všichni, máme možnost být na začátku a být hybateli spolupráce s dalšími kluby pro podobnou cestu a způsob práce s dětmi.

Uvědomuju si, jaký typ výzvy vlastně vším, co uvádím, vynakládám nejen na trenéry přípravek. Na druhou stranu bych toto nikdy neřekl, kdyby za námi nebyly uplynulé čtyři roky…

Per aspera ad astra J …Ještě jednou děkuju všem a těším se na novou sezónu se všemi úkoly, zodpovědnostmi i radostmi s ní spoj
Nastavení cookies

© 2018 - 2023 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.