SK DYNAMO AKADEMIE

SOUTĚŽ: 1 ČÁST

18.01.2021, Dan Mikulička

Soutěž o originální dres s podpisy hráčů našeho A týmu byla právě odstartována !! Představujeme Vám první tajenku na téma ZEMĚ a dovednostní videa !!

Dovednostní část

Než se pustíte do dovednostní pyramidy, raději si znovu zopakujeme pravidla této části:

- Soutěžící v této části soutěží už jen sami za sebe - nelze již vytvořit tým 

- V této části musí, každý sám za sebe prokázat dostatek dovedností aby mohl zdolat "PYRAMIDU MISTRŮ"

- Úkolem je splnit postupně všech 7 úkolů v dovednostní pyramidě.

  • všechny úkoly jsou popsány níže a u každého úkolu zároveň nalezete odkaz na video, kde je úkol názorně předveden.
  • po natrénování dovednosti je potřeba správné provedení natočit
  • po dokončení 7. úrovně bude ke splnění pyramidy potřeba všech 7 videí zaslat na tel. číslo 605517577 či na email: pcizek@dynamocb.
  • hráči SKD mohou zasílat videa svým trenérům na WhatsApp.

VIDEA PROSÍM NEZASÍLEJTE POSTUPNĚ, ALE OPRAVDU AŽ PO DOKONČENÍ VŠECH ÚROVNÍ. TEDY IDEÁLNĚ V TERMÍNU 29.1 - 31.1

1.úroveň (švihadlo)

potřebná pomůcka: švihadlo

soutěžící zvládne bez přerušení 15 x přeskok tzv. VAJÍČKO, kdy po 15tém vajíčku zakončí úkol jedním tvz. DVOJŠVIHEM

(to vše provede bez ZASTAVENÍ ČI MEZISKOKU)

youtube odkaz: https://youtu.be/qYoMVtbxx8s

2. úroveň (žonglování rukami)

potřebná pomůcka: 3 tenisáky (míčky).

soutěžící zvládne bez přerušení 15 výměn formou "žonglu" se třemi míčky

youtube odkaz: https://youtu.be/1GT6jD5k9DQ

3. úroveň (žonglování nohami s došlapem)

potřebná pomůcka: fotbalový míč

soutěžící zvládne 15x žongl pravou nohou, poté zastaví a provede 15x žongl levou nohou. Součástí úkolu je dotek chodidla se zemí po každém doteku nohy s míčem.

(je dobré shlédnout instruktážní video. Není tedy možné aby soutěžící provedl 15x žongl pravou nohou aniž by se noha nedotkla země).

youtube odkaz: https://youtu.be/-O6Hg8rPkcY

4. úroveň (žonglování nohami s tenisákem)

potřebná pomůcka: tenisový míček

soutěžící zvládne 15x bez přerušení zažonglovat libovolným chodidlem nohy s tenisákem.

(míček se během 15ti žonglů nesmí dotknout jiné části těla než chodidla. Pokud se tak stane, soutěžící musí zahájit pokus znovu. Chodidla však může libovolně střídat).

youtube odkaz: https://youtu.be/Ec7SKGzOBNY

5. úroveň (žonglovací pyramida)

potřebná pomůcka: fotbalový míč

soutěžící zvládne během jednoho pokusu žonglovat s míčem v tomto pořadí:

chodidlo -> stehno->hlava ->stehno ->chodidlo a následně vše bez přerušení ještě jednou zopakuje.

(opět se vše provede bez přerušení aniž by se míč dotkl země, nebo aniž by se změnila posloupnost doteku jednotlivými částmi těla).

youtube odkaz: https://youtu.be/FtDQuXuU_7A

6. úroveň (žonglování v sedě)

potřebná pomůcka: fotbalový míč

soutěžící zvládne během jednoho pokusu 10x žongl libovolným chodidlem nohy v sedě s tím, že úkol zahajuje vždy nadhozením nohami.

(opět se vše provede bez přerušení aniž by se míč dotkl země či jiné části těla než chodidla s tím, že každý pokus opravdu začínám nadhozením nohami).

youtube odkaz: https://youtu.be/HFD2CLeKl_Q

7. úroveň CHALLENGE (žongl se zastavením)

potřebná pomůcka: fotbalový míč

soutěžící na VRCHOLU PYRAMIDY ZVLÁDNE během žonglování 5x ze vzduchu zastavit míč na chodidle tak, aby ho uvedl do absolutního klidu. Po uvedení do absolutního klidu opět pokračuje v žonglování, kdy tento úkol opakuje 5x tak, že se míč nedotkne země.

(ke splnění úkolu je opravdu důležité aby se míč na noze dostal do absolutního klidu. Ideální pomůckou je po zastavení míče na noze počítat cca od 4 vteřin a následně pokračovat).

youtube odkaz: https://youtu.be/HaLiWcyTFek

Vědomostní část

Na začátku vědomostní části je dobře vědět, co vlastně každý soutěžící vyplňuje. I proto součástí první tajenky je zároveň kompletní tajenka pro vepsání nalezených písmen.

- soutěžící sestaví kompletní tajenku dosazením písmen z různých tajenek do dle předem stanovených čísle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

nápověda: Ať si v životě čímkoliv…..

Zde v přiloženém souboru naleznete první tajenku na téma: Země

ZEMĚ
Úvod    Akademie    Týmy    Dívky    Zimní liga    Partneři   

Nastavení cookies

© 2018 - 2022 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.