SK DYNAMO AKADEMIE

Etické kodexy

Kodex trenéra

 • Jako trenér přípravek Akademie respektuji a pracuji v duchu principů řízení, skladby a obsahu tréninku obsažených v Metodice výchovy přípravek Akademie.
 • Pro mě, pro trenéra přípravek Akademie, jsou na prvním místě děti, potom fotbal.
 • Jsem součástí týmu trenérů přípravek, kde se navzájem respektujeme a podporujeme, ale soucit, loajalita nebo lhostejnost k neprofesionalitě nebo nedůslednosti kolegů do vzájemné interakce a spolupráce nepatří.
 • Trenéři přípravek Akademie vystupujeme jako jeden tým. Dovednostní kvalita, způsob hry, chování hráčů v jednotlivých kategoriích jsou výsledkem společného úsilí a spolupráce nás všech.
 • Ve svých požadavcích na hráče jsem patřičně důsledný (nejsem neukázněný a nedůsledný trenér, ten má neukázněné a nedůsledné hráče).
 • Jako trenér přípravek Akademie se vyvaruju řvaní po dětech, agresivního chování a používání vulgárních výrazů.
 • V komunikaci s kolegy trenéry jiných klubů se vyvaruju agresivního chování a používání vulgárních výrazů. Jsem pro své hráče dobrým, pozitivním vzorem.
 • Zodpovědnost a přístup hráčů k plnění školních povinností, stejně jako chování, vystupování hráčů a vztahy mezi nimi řadím vždy nad jejich fotbalové dovednosti.
 • Pro mě, pro trenéra přípravek v Akademii, nejsou hlavním výsledkem mé práce body, skóre, umístění v turnaji (konečná výhra nebo prohra), ale dovednostní kvalita, herní kvalita a způsob, jakým výsledku v podobě skóre, výhry nebo prohry dosahujeme (všichni chceme vyhrávat, ale jde o způsob jak, způsob hry = vizitka trenéra).
 • Respektuji a vím, že dítě není zmenšený dospělý a že trénink dětí není tréninkem dospělých; tudíž jsem, v závislosti na jejich věku, zodpovědný za to, co a jak je učím a veškerá moje činnost směrem k dětem vychází ze znalosti přirozeného nastavení dětí ve věku v kategorii, kterou v Akademii vedu.
 • Jako trenér dětí a mládeže Akademie se průběžně vzdělávám a své znalosti, dovednosti a erudici pro práci s dětmi a mládeží průběžně rozšiřuji. Vzdělávat se nechápu jako nutné zlo, ale jako cestu být lepší.
 • V případě našeho zájmu o hráče jiných klubů vždy nejprve oslovuji zástupce druhého klubu se zájmem o hráče, potom teprve rodiče hráče nebo samotného hráče (postupuji v souladu s Interním předpisem Akademie o skautingu).
 • Jako trenér přípravek Akademie ve své kategorii přímo zodpovídám za herní projev a za chování hráčů na hřišti i mimo hřiště, a to na veškerých akcích svého týmu spojených s Akademií.
 • Pravidla vzájemné spolupráce jak mezi trenéry přípravek Akademie, tak mezi trenéry a rodiči hráčů přípravek Akademie respektuji, podle nich vystupuji, a tím náš klub reprezentuji a zároveň v každodenní interakci od každého neustále vyžaduji.

Kodex rodiče

 • Za výchovu svého dítěte zodpovídám já jako jeho rodič, ne jeho trenér nebo škola (škola, klub ani trenéři nezodpovídají za to, jak vychované děti přicházejí z rodin, nicméně se každý, v rámci svých rolí a kompetencí, na výchově dětí podílí).
 • Aktivně s trenéry spolupracuji.
 • Na základě komunikace s trenéry mám dostatek informací o prioritách, principech, postupech a způsobech práce s dětmi v klubu a respektuji je.
 • Jako rodič pravidla spolupráce stanovená klubem mezi trenéry a rodiči důsledně dodržuji (neukázněnost a nedůslednost mezi dospělými vzory jsou vzorem pro neukázněnost a nedůslednost mezi dětmi).
 • Svého syna/dceru podporuji, mé rodičovské sny, představy a ambice jsou terénem pro motivaci dítěte, ne důvodem pro to, aby dítě fotbal hrálo.
 • Na trénincích a utkáních pozitivně povzbuzuji a fandím.
 • Nezasahuji do hry, neradím, nenadávám, nekřičím na děti.
 • Chválím snahu, myšlenku, pokus, zlepšení, ne JEN výsledek (chvála za konkrétní činnost vede k zájmu danou činnost rozvíjet).
 • Případné výhrady vůči trenérům nebo tréninkovému procesu řeším vždy osobně s trenérem.
 • Fotbal je hra, ne válka, k rodičům soupeřů se chovám s úctou a respektem tak, abychom všichni společně vytvářeli pohodové, přátelské prostředí a byli svým dětem dobrými vzory.
 • K soupeřům se chovám s úctou a respektem (učím tím děti úctě a respektu).
 • Chápu, že výsledkem v přípravkách je úroveň a růst individuálních dovednosti dětí, ne skóre zápasů. V duchu toho se k dětem chovám a komunikuji s nimi.
 • Chápu, že pro růst dětí je podstatný způsob hry a úroveň dovedností, jakými výsledku dosahují, ne výsledek sám o sobě.Úvod    Akademie    Týmy    Dívky    Zimní liga    Partneři   

© 2018 - 2021 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.