SK DYNAMO AKADEMIE

Filozofie


V přípravkách Akademie Dynama České Budějovice pracujeme s dětmi v duchu společné vize a jednotné filozofie. Našimi přístupy a činnostmi sledujeme dlouhodobé cíle, které vedou k jak osobnostnímu, tak sportovnímu rozvoji dětí.

Naší prioritou je na prvním místě dítě, jeho individualita a potom fotbal.

Věk 6-11 let je vývojově velmi specifický a dynamický. Naše přístupy a způsoby práce vychází a respektují potřeby dětí s tímto věkem spojené. Také proto se vzděláváme. Byť je tato cesta pohledem mnohých neortodoxní a vymyká se roky zažitým (často nefunkčním) stereotypům, neznamená to, že je nepřirozená. Naopak.Pro sportovní růst hráčů je zásadní, jakým způsobem a jak provázaně jednotlivé kategorie v klubu, přípravkami počínaje, pracují. Koncepční práce s dětmi napříč našimi kategoriemi má jasná pravidla, principy, obsah, postupy a návaznosti.

Významným předpokladem pro bezpečný a spokojený vývoj dětí je spolupráce klub-rodina (trenér-rodič). Kvalita a spolupráce dospělých autorit, obzvlášť ve věku přípravek, kdy jsou na nich děti doslova závislé, zásadně ovlivňuje růst dětí.

Přípravka = já = individuální herní výkon. Věk přípravek, tj. 6-11 let, je obdobím, které je spojeno s ryze individuálními potřebami dětí, tedy s potřebou dětí se individuálně rozvíjet. Každý, kdo s dětmi v tomto věku pracuje, je povinen, kvůli dětem, tyto jejich přirozené potřeby respektovat. V Dynamu máme tréninkový proces přípravek postavený na rozvoji všestrannosti, Individuálním herním výkonu a rozvoji individuálních herních dovedností. Na tým je čas, až na to bude čas.

Výsledky a zároveň kritérii hodnocení naší práce jsou úroveň a růst individuálních dovedností jednotlivých hráčů a způsob hry, jakým se prezentujeme. Ne na prvním místě výhra, prohra nebo skóre, což zároveň neznamená, že nechceme vyhrávat. Jdeme tím sice cestou delší, pracnější, ale s trvalejší hodnotou pro děti/hráče.

Naše cíle

 • Osobnostní růst dítěte
 • Individuální rozvoj hráče

Naše priority

 • Výběr a vzdělávání trenérů
 • Konstruktivní komunikace a vztahy mezi trenéry
 • Koncepční spolupráce
 • Kvalitní a koncepční tréninkový proces
 • Individuální přístup k dítěti/hráči
 • Kvalitní vztah a spolupráce trenér-dítě/hráč
 • Individuální herní výkon
 • Důslednost, práce s detailem
 • Spolupráce klub-rodina (trenér-rodič)
 • Spolupráce s okolními kluby
 • Spolupráce s mateřskými školami

Naše hodnoty

 • Dítě
 • Radost z pohybu a ze hry
 • „Chci, ne musím“
 • Svoboda projevu a rozhodování
 • Tvořivost, improvizace
 • Samostatné rozhodování
 • Výchova dětí
 • Vzájemný respekt
 • Spolupráce
 • Fair play

Naše priority v komunikaci a přístupu k dětem

 • Jako trenér vycházím z toho, co děti potřebují, ne z toho, co chci, aby potřebovaly
 • Komunikace s dětmi vychází z toho, kolik jim je let a s tím spojenými jejich potřebami
 • Je nepřípustné na děti řvát
 • Nechválím za nahodilé chování a jednání
 • Chválím a hodnotím za konkrétní činnosti a detaily v činnostech
 • Moje hodnocení a zpětná vazba jsou vždy konstruktivní, výrazně ve prospěch konkrétního pozitivního hodnocení
 • Nevstupuji dětem do hry instrukcemi, neřídím děti jako loutky, nechávám učit hru
 • Důslednost

Naše priority v tréninkové procesu

 • Obsah tréninku realizujeme vždy přes znalost dětí v daném věku a tím potřebný typ přístupů a komunikace
 • Individuální herní výkon s důrazem na uvědomované ovládání míče a uvědomované řešení herních situací
 • Kontinuita a komplexnost (vše, co děláme, má hlavu a patu)
 • Proaktivní hra každé kategorie
 • Jednotná práce s detaily (společně se jednotnému pohledu na kritická místa nácviku učíme)


Úvod    Akademie    Týmy    Dívky    Zimní liga    Partneři   

© 2018 - 2021 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.