SK DYNAMO AKADEMIE

Akademie slaví první výročí

09.07.2019, Dan Mikulička

Dnes je to přesně rok, kdy byl oficiálně spuštěn provoz klubové akademie. Za ten rok se mnohé událo, přišly nové tváře, nastavovaly se nové společné koncepce výchovy hráčů, spouštěly se nové projekty, uskutečnilo se mnoho změn. Požádali jsme proto sportovního ředitele akademie Petra Benáta o krátké zhodnocení tohoto prvního roku.

Petře, jak byste zhodnotil první rok fungování klubové akademie SK Dynamo České Budějovice?

Věřím, že jako každý velice pozitivně. Díky tomuto projektu Fotbalové asociace, finanční podpoře Jihočeského kraje, města České Budějovice a dalších významných partnerů zde máme možnost vychovávat a rozvíjet mladé fotbalisty v podmínkách, o kterých se dříve hráčům ani nesnilo. Bylo skvělé během celého roku pozorovat kluky, jakým progresem prochází a jenom nás to utvrzuje v tom, že celý projekt rozhodně má smysl.

Dokážete posoudit v čem je nyní největší rozdíl v práci s mládeží oproti letům minulým?

Jsou to určitě finance, které jsou do mládeže investovány a díky kterým si klub mohl dovolit přivést profesionální trenéry i odborníky ve svých profesích. Správnému personálním obsazení jsem já osobně přikládal asi největší význam před samotným spuštěním projektu. Šlo nám o to, abychom do akademie přivedli charakterní lidi, kteří budou chtít svou odborností, pracovitostí a zkušenostmi posouvat klub dále a zároveň budeme společně vytvářet pozitivní prostřední pro výchovu talentovaných hráčů. Toto se nám, alespoň dle mého názoru, podařilo výborně.

Personální složení akademie tedy zůstane na další sezónu stejné?

Bohužel ne. Vzhledem k nově nastaveným pravidlům FAČR k Jihočeské regionální fotbalové akademii, nebudeme již moci využívat u žákovských kategorií služeb Jirky Hrbáče jako asistenta, trenéra brankářů Ericha Jasenského a fyzioterapeuta Radka Píchy. Kvůli pracovní vytíženosti jsme se na další spolupráci nedohodli ani s fyzioterapeutem Lukášem Behemským a masérem U19 Tomášem Ardamicou. Všem výše zmíněných bych chtěl touto cestou poděkovat za práci, kterou pro akademii odvedli a přeji jim na další cestě jen to nejlepší. Na úrovni přípravkových kategorií pak ještě konkrétní trenérské obsazení stále řešíme, především na pozici druhých a třetích asistentů.

Jak vůbec hodnotíte výsledky mládeže akademie SK Dynamo v této sezóně?

Jsem samozřejmě moc rád, že se nám podařilo zachránit obě nejvyšší dorostenecké soutěže pro kategorie U19 a U18. Zároveň si všichni přejeme, abychom byli v budoucnu konkurenceschopní i nejlepším týmům v republice a neuspokojovalo nás pouze setrvání v TOP mládežnických soutěžích. Největší progres v mých očích zřejmě udělala kategorie U17 a sám jsem zvědavý, jakým způsobem se kluci vyrovnají s přechodem do U19. Velký potenciál mají i ročníky níže, U16 se v průběhu celé sezóny pohybovala v horních patrech tabulky, byť hrávali s o rok staršími. Ročník 2004 se dlouho držel v nejlepší trojce žákovské ligy a nebýt v druhé polovině soutěže častých zranění opor týmu, mohli pomýšlet i výše. Výbornými výsledky i předváděnou hrou se prezentovala také kategorie U14. V mladších ročnících bych nerad hodnotil samotné výsledky týmů. Co je pro mě pozitivní, že i tady máme spoustu zajímavých hráčů, kteří mohou být příslibem do budoucnosti. A především o to jde, pominu-li umístění jednotlivých týmů, cílem a smyslem akademie je vychovávat hráče pro první mužstvo a profesionální fotbal. Nerad bych zapomněl i na náš dívčí tým, který ve spojení s trenéry a rodiči holek vytvořily skvělou partu a ve 2.lize starších žákyň skončili na krásném druhém místě, když až do posledních zápasů bojovali o prvenství v soutěži.

A mužstvo je po čtyřech letech opět prvoligové, zapojil se některý z hráčů akademie do přípravy?

Pokud budu brát v potaz dorazový ročník 2000 a vynechám Martina Šplíchala, který se do tréninkového procesu s áčkem zapojil již v červenci loňského roku, pak je to Maksym Talovierov. Hráč, který k nám v zimě přišel z ukrajinské Olympie Donetsch a okamžitě se stal jedním z klíčových hráčů U19. Své kvality ostatně potvrzoval i v přípravných zápasech A mužstva. Bohužel, díky velké konkurenci ve středové řadě prozatím nezbylo místo v kádru na Kubu Pařízka. Věřím ale, že si svou šanci v prvním mužstvu díky své píli a poctivosti ještě vydobude. Já osobně vkládám velkou naději i do Honzy Malechy. Jedná se o inteligentního a kreativního hráče, jehož fotbalový um, myšlení a cit pro hru je radost sledovat. V průběhu tohoto roku ho však postihla dvě nepříjemná zranění, která ho malinko přibrzdila. Všichni tři zmínění mají každopádně velký potenciál stát se jednou velmi kvalitními fotbalisty. Z vlastní zkušenosti však vím, že dospělý ligový fotbal je přece jenom ještě o několik stupínků výše a kluky tak čeká ještě spousta tvrdé dřiny.

Co bude s ostatními hráči, kteří končí dorostenecký věk?

Jak je jistě všem známo, od nové sezóny byla zrušena juniorská soutěž a náš klub se rozhodl přihlásit B mužstvo do divize. Hráči ročníku 1999 a 2000 by pak měli tvořit jádro tohoto nově vzniklého týmu. Mou takovou představou je, že hráč, který přejde z dorosteneckého fotbalu kategorie U19 do našeho B mužstva, by měl mít dva roky na to, aby se nějakým způsobem prosadil, pokud ne do ligového mužstva, tak do jiného týmu hrající třeba druhou či třetí nejvyšší soutěž.

A pokud se to hráči nepodaří?

Pak to samozřejmě neznamená konec světa. Život není jenom o fotbale. Já bych byl moc rád, aby hráči, kteří z Dynama jednoho dne odejdou, vzpomínali na čas zde strávený pouze v dobrém. Většina z nich v klubu prožije i několik let a logicky by k němu měli mít vytvořený nějaký vztah. A pokud tomu tak opravdu je, proč by někdo z nich nemohl v budoucnosti v Dynamu působit například jako trenér…? I na toto bychom se totiž měli zaměřit, výchova kvalifikovaných trenérů musí být součástí naší filosofie. A to může být třeba cesta pro některé naše mladé hráče, kterým se do profesionálního fotbalu nepodaří prosadit.

Pojďme zpátky k hodnocení uplynulého roku, co pro Vás bylo nejtěžší?

Řekl bych, že samotný začátek. Do klubu přišlo spoustu nových lidí, kteří se museli nějakým způsobem sžít s okolním prostředím a zvyknout si na sebe, v tomto ohledu to budeme mít nyní ulehčené. Velmi nepříjemné pak bylo nucené rozloučení se třemi hráči ročníku 2002, kteří hrubě porušili naše pravidla. Byť se jednalo o velmi talentované kluky, museli jsme být nekompromisní! Hráč akademie si musí být vědom, že nereprezentuje náš klub pouze na hřišti, ale samozřejmě i mimo něj. Nechceme totiž jen vychovávat nadějné fotbalisty, ale především slušné a charakterní lidi s určitými životními hodnotami.

Jakou roli přikládáte vzdělání?

Já určitě zásadní. Všichni naši hráči jistě sní o skvělé fotbalové kariéře a ani si neuvědomují, že vytouženého cíle dosáhne jen zlomek z nich. Proto musíme klást velký důraz i na školní povinnosti a prospěch. Spolupráci se středními školami bychom chtěli v následující sezóně ještě více zintenzivnit, abychom nic nepodcenili. Hráči i jejich rodiče musí vědět, že pokud navštěvují jednu z našich partnerských škol, neznamená to, že v případě zhoršeného školního prospěchu budou moci využívat výhody v podobě uvolňování na tréninky nebo je zde automaticky přijmou i se špatnými studijními výsledky. Takto to fungovat nemůže, to pak neprospěje nikomu. Mě samotného například velmi těší, že několik hráčů ročníku 2000 bylo úspěšně přijato na vysoké školy. Záleží nám totiž na tom, aby se kluci, ať už v případě úspěšné fotbalové kariéry či nikoliv, byli schopni začlenit do běžného života.

Připravujete pro nadcházející sezónu nějaké nové projekty?

Určitě bychom rádi pokračovali v těch stávajících, pracovali na jejich vylepšení, případně je rozšířili o nějaké nové. Již osvědčená je spolupráce s Mateřskými školami, je potřeba pěstovat v dětech kladný vztah k pohybu již od nejútlejšího věku, toto bude mít nově v akademii na starosti trenérka školiček Anička Matějková. Samozřejmě budeme i dále pořádat oblíbené trenérské semináře, organizovat regionální i městské turnaje a ukázkové tréninky v klubech. V neposlední řadě budeme na našem webu dále pokračovat v osvětě veřejnosti z oblasti fyzio, fitness i dalších zajímavých témat. Budeme také i nadále velmi aktivní na sociálních sítích, veřejnost si zaslouží vědět, co se u nás děje, nebo co a jak děláme. Interní akce v podobě dětských dnů, Mikulášské nadílky, atd. jsou samozřejmostí. V lednu jsme zkušebně spustili tzv. „TOP skupinu hráčů“. Jedná se o společnost nejtalentovanějších hráčů Akademie od kategorie U14 do U19, kteří mohou využívat a čerpat jisté výhody, samozřejmě v rámci finančních možností klubu. Skupina je otevřená pro všechny hráče a účast v ní závisí na talentu, tréninkové morálce a jde ruku v ruce i s plněním si školních povinnosti. V tomto budeme pokračovat i v sezóně následující. Nově bychom pak rádi zařadili různé preventivní programy pro mládež a dospívající, kde bychom mohli hráče dorosteneckých kategorií informovat o nástrahách běžného života nebo učili finanční gramotnosti. Jakkoliv banální se uvedené zdá, věřte, že mnoho mladých hráčů pak má při přechodu do dospělých a podepsáním první smlouvy problémy s hospodařením s penězi a často ani neví, že si musí platit daně, zdravotní či sociální pojištění. Tomuto se budeme snažit předejít.

Co byste popřál Akademii do nové sezóny?

Hráčům, realizačním týmům a samozřejmě i nám všem především pevné zdraví, touhu se neustále zlepšovat i velké ambice posouvat klub postupně na vyšší úroveň. Určitě se sluší na tomto místě znovu poděkovat všem sponzorům, partnerům i lidem, kteří se více či méně podílí na chodu naší akademie.

I přes zjevný posun v práci s mládeží za uplynulý rok je potřeba si uvědomit, že jsme stále teprve na začátku a je před námi ještě spoustu práce i prostoru ke zlepšení!

Související články
Nastavení cookies

© 2018 - 2024 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.