SK DYNAMO AKADEMIE

První seminář pro rodiče hráčů klubové Akademie

11.03.2019, Dan Mikulička

Spolupráce s rodiči je pro nás naprosto zásadní a v Akademii usilujeme o to, aby se postupně stala jedním z pilířů sportovní filozofie klubu. Proto jsme v pátek 8. března uspořádali první, větší, oficiální setkání s rodiči zejména přípravkových kategorií. Semináře, který vedl šéftrenér přípravek Rostislav Helštýn a který jsme uspořádali ve VIP prostorech hlavního stadiónu na Střeleckém ostrově se zúčastnila více jak padesátka rodičů a trenérů.

Chování, postoje dětí jsou odrazem prostředí, ve kterém vyrůstají a autorit, které je vychovávají nebo se na výchově, či formování dětí podílí. Uvědomujeme si, jak je pro vývoj dětí spolupráce škola-rodina-klub, která významně určuje vztahové klima důležitá…

Pozvali jsme tedy rodiče na seminář/workshop/besedu, kde jsme jim prezentovali, co a proč děláme, jaké způsoby komunikace k dětem volíme, na základě jakých zásad se učíme jako trenéři spolupracovat a jak je na děti přenášet. V Akademii se učíme a snažíme vytvářet dětem prostředí, které podporuje jejich samostatnou aktivitu a naše přístupy jsou ne vždy chápány tak, jak chceme. Proto pozvat rodiče, mluvit, diskutovat, abychom se navzájem pochopili, bylo nasnadě. Součástí dvouhodinového setkání bylo také naťuknutí témat, která chceme postupně s rodiči, kteří budou mít zájem, probírat, vždy souvisí s přístupy k dětem jak z pohledu rodiny, tak trenéra(ů), či klubu. Dotkli jsme se např. aspektů vývojových zákonitostí, malinko jsme zabrousili na sociální a emoční zralost dětí a s tím spojené role rodičů, rodiny, výchovy. Jakékoli téma jsme propojovali do způsobů práce v Akademii tak, aby rodiče slyšeli, že nic co děláme není nahodilé, nebo že si v Akademii někdo dělá „svůj“ fotbal. Příjemně nás překvapila nás také poměrně vysoká účast rodičů, jejich dotazy, reakce a ohlasy, uvedl k prvnímu semináři Rostislav Helštýn.

První ohlasy rodičů:

Pro mě, jako pro rodiče, byl seminář přínosný. Poukázal na důležitost propojení rodičovského a trenérského přístupu. Líbí se mi důraz na partnerský přístup k dětem ze strany jak trenérů tak i nás, rodičů. Uvítám další semináře s prohloubením probíraných témat.“

Schůzka mě utvrdila v tom, co jsme s manželkou již vypozorovali – Akademie se snaží o vstřícný, přátelský přístup k dětem, což jednoznačně oceňujeme a velice rád jsem to od vedení slyšel. Za nás musím rozhodně říci, že jeden z principů u přípravek, a to rozvoj individuality dítěte v rámci nastavených pravidel, je podle nás správný směr. Rozhodně bychom ocenili, pokud by schůzky rodičů a vedení Akademie byly i v budoucnu“.

Chtěl bych Vám touto formou poděkovat za velice zajímavý páteční seminář s rodiči hráčů přípravek. Velice oceňuji Vaši koncepci, především způsob jednání s dětmi a podporu při jejich výchově. U trenérů už tento rukopis pozoruji a myslím, že i u dětí s ním mají úspěch.“

Na základě zájmu rodičů podobný workshop upořádáme do konce sezóny ještě jeden a v příští sezóně na ně navážeme dalšími. Děkujeme všem rodičům a kolegům za příjemně strávený páteční podvečer a těšíme se na další setkání.

Související články
Nastavení cookies

© 2018 - 2024 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.