SK DYNAMO AKADEMIE

Setkání partnerských klubů v Mokrém a Protivíně

23.09.2021, Redakce

Další setkání partnerských klubů, tentokrát již formou ukázkového tréninku, proběhlo v pondělí v areálu TJ Mokré a ve středu v areálu FK Protivín za účasti 25 zástupců z celkem 11 klubů.

V rámci tohoto setkání jsme prošli první pomoc, kterou jsme věnovali praktické ukázce příkladů první pomoci v situacích, se kterými se na hřišti občas, bohužel, setkáváme. S trenéry jsme prošli od drobných poranění přes zapadlý jazyk až po pravidla resuscitace.

Následovala ukázka atletického tréninku pod vedením naší atletické trenérky Jitky Bočkayové. Ta ukázala různá cvičení a obeznámila zúčastněné trenéry, co u běhu sledovat, jak reagovat na nedostatky a jak jít za úpravou lokomoce.

Poté jsme se přesunuli na poslední blok dne a to byla průprava pro hru 1 na 1. Opět jsme si ukázali cvičení, hry a jejich různé obměny, ale nejvíce jsme se soustředili na komunikaci a způsob komunikace k dětem.

Pro celý trénink nám byly k dispozici děti z místního klubu.

Součástí všech bloků byla živá diskuse, což nás velice těší a jsme rádi, že trenéři mají o tato setkání zájem. Poděkování patří Aničce Matějkové, Jitce Bočkayové za kvalitně odvedené první dvě části a stejně tak trenérům Dynama za poslední blok. Dík patří  také všem zúčastněným za dotazy a zájem.

Na pondělní společné setkání v Mokrém jsme navázali středou v Protivíně. FK Protivín nás požádal o ukázkové tréninky pro děti starší přípravky a mladších žáků, předškoláčky a brankáře.

Tréninky probíhaly společně v jeden čas, na jednom hřišti, vše s místními dětmi.

Trénink brankářů vedl Jirka Navrátil, školičku Anička Matějková s Terkou Zachovou a přípravky s žáky Petr Hassenöhrl s Danielem Kočerem. Tréninky byly sestaveny tak, aby měli trenéři dostatek inspirace jak co do obsahu a cvičení, tak co do komunikace směrem k dětem. Během tréninků a v diskuzi po nich jsme probírali možnosti, varianty, proč to a to cvičení, souvislosti do herních podmínek, atd.

K pondělnímu společnému setkání se vyjádřil Jirka Hrabánek, TJ Mokré: „Děkuji za včerejší ukázkový trénink v našem areálu. Pro naše trenéry to byla možnost zúčastnit se ve větším množství a získat spoustu nových informací a podnětů k dalším trenérskému rozvoji. Všechny témata byla zvolena i prezentována profesionálně s možností dotazů, které byly s ochotou zodpovězeny. Kluby na naší okresní úrovni většinou nemají nebo neměli možnost slyšet informace napřímo od odborníků ať téma první pomoci od Aničky či atletické prvky od Jitky. I když doufám, že téma první pomoci nebudeme potřebovat, bylo super oživit a upřesnit si správné reakce v případě zdravotní komplikace, která může nastat při každém tréninku, zápase nebo na ulici a v krajním případě zachránit život. U fotbalového bloku se jako klub snažíme jít už několik let cestou rozvoje dětí v duchu "otevřených" otázek a kontaktů s míčem herní soutěživou formou. Přesto se stále učíme a možnost vidět a slyšet reakce dětí pod vedením Pavla a komentářů Rosti s vysvětlením proč a jak ke koučování přistupovat je další posun pro naše trenéry."

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další letošní část, která proběhne v říjnu v Ševětíně.

Související články
Nastavení cookies

© 2018 - 2024 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.