SK DYNAMO AKADEMIE

Motorické testy hráčů Akademie

28.01.2022, Dan Mikulička

V tréninkovém centru Akademie na Složišti lze několikrát do roka vidět naše žáky a dorostence, jak provádějí shyby, skáčou z místa do dálky, nebo ve sprintu probíhají kratší úseky, které jsou obklopeny fotobuňkami. U toho bedliví trenéři pečlivě zapisují a měří dosažené výsledky. Jedná se o pravidelná motorická testování hráčů dynamácké Akademie, která jsou nedílnou a velmi důležitou součástí přípravy hráčů. Pro větší informovanost a možná také i návod pro další kluby jsme vyzpovídali člověka, který se společně s dalšími trenéry touto problematikou v klubu zabývá. Je jím hlavní trenér naší čtrnáctky a také trenér regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje Jiří Gerstner.

Jirko, proč vůbec se tyto testy dělají?

Je potřeba, abychom měli o hráčích představu i co se zlepšování jejich motorických schopností týče. Je to feedback pro samotné hráče a trenéry, jak jsou nastavená cvičení pro rozvoj schopností úspěšná a jak se každý hráč zlepšuje. Je to důležitá součást jejich fotbalového života a i na hráčích je vidět, jak spolu v jednotlivých testech soupeří a motivuje je to do dalších tréninků. Hráče klubové akademie (KA) tedy máme zmapovaného od U12 až do U17. Pro kategorie U18 a U19 již nejsou testy povinné, ale v rámci KA se i v těchto kategoriích hráči takto testují. Ve starších kategoriích je však žádoucí, aby hráči podstupovali spíše laboratorní testování, která vykazují podrobnější analýzu hráče, což se v SKD ČB děje.

Jak často testy probíhají?

Motorické testování probíhá u hráčů vždy 2x za sezónu.

Jaká cvičení či disciplíny testy obsahují a co přesně se jimi sleduje?

Testovací baterie obsahuje 5 terénních cvičení. Jedná se o komplexní nespecifická cvičení, která testují sílu horní poloviny těla, výbušnost dolních končetin, lokomoční rychlost, rychlostní vytrvalost a běžeckou koordinaci. Dále hráče testujeme na InBody přístroji, který stanovuje tělesné složení hráče (% tuku, hmotnost, svalovou hmotu, kostní hustotu aj.) a tělesnou výšku. Tyto hodnoty konzultujeme se samotnými hráči, rodiči i trenéry tak, abychom společně nastavili optimální rozvoj každého hráče.

Kdo vybírá jednotlivá cvičení a proč?

Skupina odborníku FAČRu vytvořila tuto baterii jež je snadno proveditelná během jedné až dvou tréninkových jednotek a nevyžaduje mnoho technického zařízení. Jedná se o relativně jednoduchá cvičení, která lze přenést i do menších klubů. Vždy je ale potřeba zachovat stejné podmínky (např. rychlostní test na 20m na UMT bude vykazovat jiné hodnoty, než na přírodní trávě).

Kolik či co by mělo být minimálně splněno (např minimální počet shybů) a kolik je optimum pro jednotlivé kategorie ?

Nejdůležitější je, aby každý hráč do testování dal své maximum. Do výsledků se samozřejmě promítá hned několik faktorů, které ovlivňují dosažené hodnoty (aktuální psychický stav, fyzická připravenost, růstový spurt aj.). V pubertálním období jsou tyto změny běžné a mezi hráči jsou velké rozdíly ve výsledcích. Nelze tedy určit správné hodnoty, kterých by měl hráč dosáhnout. Až v dorosteneckém věku můžeme stanovit, kterých hodnot by měl hráč dosáhnout.

Jak se s daty dále pracuje?

Všechny výsledky z Klubových akademií se na FAČRu shromažďují, analyzují se a posílají zpět. Po vyhodnocení výsledků můžeme tedy porovnat každého hráče s ostatními vrstevníky v ČR.

Pokud některého z trenérů výše uvedená problematika zajímá, a chtěl by ji třeba zkusit aplikovat ve svém klubu, neváhejte kontaktovat Jirku Gerstnera na mailu jiri.gerstner@gmail.com .

Související články
Nastavení cookies

© 2018 - 2024 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.