SK DYNAMO AKADEMIE

Akademie společně s partnerskými kluby spustila nový projekt

15.04.2022, Redakce

Další v řadě konkrétních výsledků práce v přípravkách akademie je vznikající „Českobudějovická všesportovní přípravka“. Vedle Spolupráce dvaceti partnerských klubů v Českých Budějovicích a okolí, úzké spolupráce přípravek s klubem Malše Roudné, nebo zapalování zájmu okresních měst pro kvalitní vzdělanost a erudici trenérů, kteří v kraji s přípravkami pracují, se rodí další, pro děti a rodiny v Budějovicích významný, počin. O co přesně se jedná jsme se zeptali šéftrenéra přípravek Akademie Rostislava Helštýna.

Důvodů a motivů, které vytvoření projektu Českobudějovické všesportovní přípravky podnítily, je hned několik, a mezi ty hlavní patří zejména klesající zájem dětí o pohyb a pohybové činnosti, snižující se úroveň základních pohybových dovedností dětí, zvyšující se počet obézních dětí, alarmující nárůst pasivního trávení volného času dětí u mobilů, tabletů apod., a v neposlední řadě méně a méně času, který aktivně tráví rodiče s dětmi.

Pro společnou práci s předškolními dětmi se tak nadchly čtyři budějovické kluby – Akademie Dynama, Čtyři Dvory, SKP a Roudné. Tyto kluby chápou důležitost a prioritu práce s předškolními dětmi stejným způsobem a postupně. Společně tedy chceme z Českobudějovické všesportovní přípravky vytvořit kvalitní, komplexní, rodinami vyhledávanou službu.

Na čtyřech místech v Budějovicích budeme totožným způsobem pracovat s předškolními dětmi, základem bude jednotný tým (společně vzdělávaných) trenérů, dále jednotná, společná metodika a jednotný, společný obsah. „Moderní“ bonmoty jako – spolupráce, přesah do rodin, na prvním místě je dítě, potom fotbal, u nás nejsou klišé. Dveře budou otevřené pro všechny děti a rodiče, kterým není vztah jejich dětí ke sportu a pohybu lhostejný, představuje nový projekt Rostislav Helštýn.

Obsah vypadá že je a bude pestrý a nejen „propohybový“. Co vše v něm děti a rodiče najdou?

Je toho poměrně hodně: základy a průprava pro míčové hry, běžecká, atletická průprava, gymnastická průprava, pohyblivost, správné držení těla, zdravotní aspekt, dále spolupráce s rodiči, možnost konzultační a poradenské činnosti rodičům, mentální aspekt. Pro rodiče a trenéry také možnost rozšiřovat svoje vědomosti o dětech čili vzdělávací aspekt.

Hlavním cílem je poskytnutí kvalitní, komplexní, služby dětem a jejich rodinám. Momentálně jsme ve fázi, kdy finišují základní přípravy, vzdělávají se trenéři a vychytáváme organizaci na příští rok. Projekt Českobudějovické všesportovní přípravky se na čtyřech místech v Budějovicích rozjede od 1.9. a bude sledovat řadu cílů:

  • být prostředím, které podporuje radost z pohybu, emoce, motivaci dětí a vazbu dětí k pohybu, pohybovým činnostem a vůbec ke sportu
  • být prostředím, které poskytuje dětem pestrý základ pro všestranný pohybový rozvoj a jakoukoli další pohybovou činnost
  • být prostředím, které poskytuje rodinám předškolních dětí kvalitní servis
  • být prostředím, které motivuje rodiče, aby vedly své děti k pohybu a ke sportu
  • být prostředím, které dětem přes společné činnosti s rodiči umocňuje prožitek a tím jejich motivaci a vazbu k pohybu
  • podporovat rozvoj jak pohybových, tak mentálních předpokladů dětí
  • být kvalitním zdrojem informací pro rodiče, jak doma správně podporovat růst pohybových i mentálních předpokladů svých dětí
  • prostřednictvím spolupráce s mateřinkami podporovat rozvoj pohybové všestrannosti dětí v MŠ
  • být kvalitní, komplexní, vyhledávanou službou pro děti a rodiny
  • v neposlední řadě by nejmladší fotbalové přípravky všech zapojených klubů měly mít dostatek pohybově dobře předpřipravených dětí, což ale zároveň neznamená, že všesportovní přípravka je přípravou na fotbal …

Komu je projekt Českobudějovické všesportovní přípravky určen?

Všem předškolním dětem ve věku 3-6 let bez rozdílu. Vítáme u nás děti již od 3 let. Děti, převážně ve věku 3-5 let, si u nás hrají společně se svými rodiči. Bezpečí a přítomnost rodičů, jejich úsměv, pochvala podporuje děti a jejich vztah k pohybu a pohybovým činnostem. Starší děti, děti ve věku 6 let, si už hrají a „trénují“ samy, bez přímé účasti rodičů (ideálně s jejich podporou).

Součástí obsahu Českobudějovické všesportovní přípravky budou také možnosti pro rodiče nebo trenéry účastnit se workshopů a seminářů o dětech, jejich světě, osobnosti nebo potřebách v předškolním věku.

Libor Šolc, Roudné:

,, V rámci samotného sportovního vývoje se chceme v klubu více zaměřovat na děti v předškolním věku. Myslím, že v tomto věku jde o důležitou formu rozvoje správného všesportovního nastavení, zejména i myšlení všech sportujících dětí. Pokud budou děti v tomto raném věku chodit na tréninky rádi a z tréninků odcházet šťastni, může to být správná cesta k jejich budoucím sportovním etapám.´´

Vít Slepička, Čtyři Dvory:
“Tento další krok, který jsme společně podnikli pro zkvalitnění práce tentokrát s těmi nejmenšími z nás, byl bezesporu nutný posun, který se tato doba žádá. Kvalitní přípravou v předškolním věku budujeme vztah k pohybu a sportu jako takovému, ať už jde o fotbal, nebo jakýkoli jiný sport. Věřím, že společným jednotným obsahem a metodikou využívanou ve všech zúčastněných klubech za podpory akademie budeme poskytovat kvalitní prostředí nejenom dětem, ale celým rodinám, které k nám zavítají.”

Způsoby práce v přípravkách Akademie Dynama se nám daří přenášet i do dalších klubů a tento projekt je toho důkazem. Rozhodně se nejedná o uzavřenou skupinu klubů nebo míst, jestliže by kterýkoli další klub v Budějovicích chtěl být součástí, velmi rádi náš tým rozšíříme, dodal na závěr Rostislav Helštýn.

V případě dotazů, kontaktujte:

Rostislav Helštýn, 777 197 935, šéftrenér přípravek SK Dynamo Akademie České Budějovice

Anna Matějková, 776 258 551, koordinátorka projektu Českobudějovické všesportovní přípravky

Související články
Úvod    Akademie    Týmy    Dívky    Zimní liga    Partneři   

Nastavení cookies

© 2018 - 2022 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.