SK DYNAMO AKADEMIE

Akademie společně s partnerskými kluby spustila nový projekt

15.04.2022, Redakce

Další v řadě konkrétních výsledků práce v přípravkách akademie je vznikající „Českobudějovická všesportovní přípravka“. Vedle Spolupráce dvaceti partnerských klubů v Českých Budějovicích a okolí, úzké spolupráce přípravek s klubem Malše Roudné, nebo zapalování zájmu okresních měst pro kvalitní vzdělanost a erudici trenérů, kteří v kraji s přípravkami pracují, se rodí další, pro děti a rodiny v Budějovicích významný, počin. O co přesně se jedná jsme se zeptali šéftrenéra přípravek Akademie Rostislava Helštýna.

Důvodů a motivů, které vytvoření projektu Českobudějovické všesportovní přípravky podnítily, je hned několik, a mezi ty hlavní patří zejména klesající zájem dětí o pohyb a pohybové činnosti, snižující se úroveň základních pohybových dovedností dětí, zvyšující se počet obézních dětí, alarmující nárůst pasivního trávení volného času dětí u mobilů, tabletů apod., a v neposlední řadě méně a méně času, který aktivně tráví rodiče s dětmi.

Pro společnou práci s předškolními dětmi se tak nadchly čtyři budějovické kluby – Akademie Dynama, Čtyři Dvory, SKP a Roudné. Tyto kluby chápou důležitost a prioritu práce s předškolními dětmi stejným způsobem a postupně. Společně tedy chceme z Českobudějovické všesportovní přípravky vytvořit kvalitní, komplexní, rodinami vyhledávanou službu.

Na čtyřech místech v Budějovicích budeme totožným způsobem pracovat s předškolními dětmi, základem bude jednotný tým (společně vzdělávaných) trenérů, dále jednotná, společná metodika a jednotný, společný obsah. „Moderní“ bonmoty jako – spolupráce, přesah do rodin, na prvním místě je dítě, potom fotbal, u nás nejsou klišé. Dveře budou otevřené pro všechny děti a rodiče, kterým není vztah jejich dětí ke sportu a pohybu lhostejný, představuje nový projekt Rostislav Helštýn.

Obsah vypadá že je a bude pestrý a nejen „propohybový“. Co vše v něm děti a rodiče najdou?

Je toho poměrně hodně: základy a průprava pro míčové hry, běžecká, atletická průprava, gymnastická průprava, pohyblivost, správné držení těla, zdravotní aspekt, dále spolupráce s rodiči, možnost konzultační a poradenské činnosti rodičům, mentální aspekt. Pro rodiče a trenéry také možnost rozšiřovat svoje vědomosti o dětech čili vzdělávací aspekt.

Hlavním cílem je poskytnutí kvalitní, komplexní, služby dětem a jejich rodinám. Momentálně jsme ve fázi, kdy finišují základní přípravy, vzdělávají se trenéři a vychytáváme organizaci na příští rok. Projekt Českobudějovické všesportovní přípravky se na čtyřech místech v Budějovicích rozjede od 1.9. a bude sledovat řadu cílů:

  • být prostředím, které podporuje radost z pohybu, emoce, motivaci dětí a vazbu dětí k pohybu, pohybovým činnostem a vůbec ke sportu
  • být prostředím, které poskytuje dětem pestrý základ pro všestranný pohybový rozvoj a jakoukoli další pohybovou činnost
  • být prostředím, které poskytuje rodinám předškolních dětí kvalitní servis
  • být prostředím, které motivuje rodiče, aby vedly své děti k pohybu a ke sportu
  • být prostředím, které dětem přes společné činnosti s rodiči umocňuje prožitek a tím jejich motivaci a vazbu k pohybu
  • podporovat rozvoj jak pohybových, tak mentálních předpokladů dětí
  • být kvalitním zdrojem informací pro rodiče, jak doma správně podporovat růst pohybových i mentálních předpokladů svých dětí
  • prostřednictvím spolupráce s mateřinkami podporovat rozvoj pohybové všestrannosti dětí v MŠ
  • být kvalitní, komplexní, vyhledávanou službou pro děti a rodiny
  • v neposlední řadě by nejmladší fotbalové přípravky všech zapojených klubů měly mít dostatek pohybově dobře předpřipravených dětí, což ale zároveň neznamená, že všesportovní přípravka je přípravou na fotbal …

Komu je projekt Českobudějovické všesportovní přípravky určen?

Všem předškolním dětem ve věku 3-6 let bez rozdílu. Vítáme u nás děti již od 3 let. Děti, převážně ve věku 3-5 let, si u nás hrají společně se svými rodiči. Bezpečí a přítomnost rodičů, jejich úsměv, pochvala podporuje děti a jejich vztah k pohybu a pohybovým činnostem. Starší děti, děti ve věku 6 let, si už hrají a „trénují“ samy, bez přímé účasti rodičů (ideálně s jejich podporou).

Součástí obsahu Českobudějovické všesportovní přípravky budou také možnosti pro rodiče nebo trenéry účastnit se workshopů a seminářů o dětech, jejich světě, osobnosti nebo potřebách v předškolním věku.

Libor Šolc, Roudné:

,, V rámci samotného sportovního vývoje se chceme v klubu více zaměřovat na děti v předškolním věku. Myslím, že v tomto věku jde o důležitou formu rozvoje správného všesportovního nastavení, zejména i myšlení všech sportujících dětí. Pokud budou děti v tomto raném věku chodit na tréninky rádi a z tréninků odcházet šťastni, může to být správná cesta k jejich budoucím sportovním etapám.´´

Vít Slepička, Čtyři Dvory:
“Tento další krok, který jsme společně podnikli pro zkvalitnění práce tentokrát s těmi nejmenšími z nás, byl bezesporu nutný posun, který se tato doba žádá. Kvalitní přípravou v předškolním věku budujeme vztah k pohybu a sportu jako takovému, ať už jde o fotbal, nebo jakýkoli jiný sport. Věřím, že společným jednotným obsahem a metodikou využívanou ve všech zúčastněných klubech za podpory akademie budeme poskytovat kvalitní prostředí nejenom dětem, ale celým rodinám, které k nám zavítají.”

Způsoby práce v přípravkách Akademie Dynama se nám daří přenášet i do dalších klubů a tento projekt je toho důkazem. Rozhodně se nejedná o uzavřenou skupinu klubů nebo míst, jestliže by kterýkoli další klub v Budějovicích chtěl být součástí, velmi rádi náš tým rozšíříme, dodal na závěr Rostislav Helštýn.

V případě dotazů, kontaktujte:

Rostislav Helštýn, 777 197 935, šéftrenér přípravek SK Dynamo Akademie České Budějovice

Anna Matějková, 776 258 551, koordinátorka projektu Českobudějovické všesportovní přípravky

Související články
Nastavení cookies

© 2018 - 2024 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.