SK DYNAMO AKADEMIE

Spolupráce s psychologem má v Akademii důležité místo

10.04.2019, Dan Mikulička

Ten kluk je ve všech činnostech výborný, ale ta hlava… Toto občas můžete slyšet z úst trenérů při hodnocení hráče. V Akademii víme, jak je psychologie důležitá a proto jak klubová tak regionální akademie v této oblasti úzce spolupracuje s PhDr. Martou Boučkovou. Tu jsme požádali o krátký rozhovor, ve kterém nám svou práci a její důležitost a význam trochu přiblíží.

Jak moc je psychologie ve sportu důležitá?

Není pochyb o tom, že všechny lidské aktivity, tedy i ty sportovní ovlivňuje chování, myšlení i cítění těch, kteří je provádějí nebo se jich nějakým způsobem účastní. A právě psychologie je tou vědní disciplínou, kterou zajímá, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, co je k jejich chování vede (motivuje), co cítí a co prožívají i jak uvažují. Psychologie může nabídnout velké množství poznatků a informací, které jsou velmi prospěšné všem, kteří pracují s lidmi, obzvláště s dětmi a mládeží. Snad každý trenér, který s dětmi nebo mládeží kdy pracoval, mi dá za pravdu, že jde spíše o poslání než o práci. Je to činnost, která není nikterak snadná, a to nejen proto, že trenérům dává do rukou velkou zodpovědnost, ale hlavně je nutí neustále přemýšlet o jejich svěřencích, z nichž každý je samozřejmě jiný, ale nutí je přemýšlet i o sobě samých. Má-li být trénink efektivní a má-li vést ke zdokonalování a mistrovství bez toho, aby nemizela motivace a vynakládané úsilí, musí být tento proces do určité míry i osobní.

V čem spočívá Vaše práce pro klubovou a regionální akademii?

Moje práce v Regionální fotbalové akademii a Klubové akademii pomáhá trenérům, vychovatelům i fyzioterapeutům lépe poznat jejich svěřence, což přispívá k individualizaci nejen procesu trénování, ale i výchovy. Akademie není jen o trénování fotbalu, ale i o celkovém přístupu k životu, o navyšování samostatnosti, ale i zodpovědnosti kluků za svá rozhodnutí, o zvyšování mentální odolnosti, ochoty překonávat překážky a rozvoji vytrvalosti, což v konečném důsledku, jak i sami přiznávají, vede ke zvyšování jejich sebevědomí. Uvědomění si toho, co chci, i ochota pro to něco dlouhodobě dělat, která jde ruku v ruce s tím, že dokáží vidět své vlastní pokroky, je dobrým základem pro kvalitní trénování. Byla jsem u začátků vzniku RFA a stále spolupracuji se všemi RFA i s trenéry mládežnických reprezentací, do kterých jsou dnes již naši akademici zařazováni. Koneckonců i SK Dynamo České Budějovice má v současné mládežnické reprezentaci své velmi výrazné zástupce.

Po vstupu do RFA zpracuji každému hráči osobnostní profil, který popisuje základní osobnostní vlastnosti a temperamentové ladění, což pomáhá trenérům v začátku rychleji navnímat své svěřence a současně i v dalším období jím lépe porozumět. V RFA bývám jednou měsíčně a buď pracuji s hráči nebo s trenéry. K pravidelným krátkým pohovorům nominují hráče sami trenéři ve chvíli, kdy je třeba tréninkový proces u konkrétního hráče více podpořit individuálním přístupem, nebo např. po návratu hráče z výběrových kempů nebo reprezentačních srazů nebo v případě výrazného poklesu výkonnosti, při dlouhodobých zraněních nebo různých nenadálých životních trablů.

Je třeba říct, že trénink, který kluci podstupují, vyžaduje nemalé úsilí i odříkání, a žádný trenér si nepřeje své svěřence tréninkem odradit od sportování. A tak k mé práci patří i sledování úrovně motivace hráčů. Toto sledování probíhá dvakrát ročně a jeho výsledky opět dávají podklad trenérům k další práci s každým jednotlivým hráčem. Vzhledem k tomu, že fotbal je týmový sport, zajímám se i o vztahy v týmu, které také monitorujeme sociometrickým dotazníkem uprostřed roku. Na jaře, když finišuje výběr nových hráčů do RFA, jsem opět realizačnímu týmu k dispozici a zaměřuji se na mapování intenzity motivace těchto hráčů pro vstup a práci v RFA. Motivovanost a mentální připravenost, tj. určitá dávka samostatnosti a sociálních dovedností těchto kluků do systému RFA je pro mne jedním z klíčových kritérií pro přijetí.

Na mou práci v RFA navazuje i práce v Klubové akademii, zejména týmech U16 a U17, ve kterých většina hráčů prošla RFA. Informace, které má realizační tým RFA jsou tak předávány dále, aby mohla pokračovat efektivní individualizace tréninkového procesu. Hráči v Klubové akademii, kteří RFA neabsolvovali, také projdou osobnostní diagnostikou, aby trenéři měli i o nich více informací a pak už vše běží ve velmi podobných kolejích jako v RFA. V Klubové akademii bývám jednou za dva měsíce, kdy je prostor pro rozhovory s trenéry a individuální pohovory s vybranými hráči. Monitoring úrovně motivace probíhá stejně jako v RFA dvakrát ročně a v polovině roku sociometrické mapování vztahů v týmu.

Jaký je přínos psychologie z pohledu trenéra?

Jsem přesvědčená o tom, že dobrý trenér potřebuje znát dobře nejen ty, které trénuje, ale i sám sebe. Na první pohled to vypadá snadno, stačí se jen seznámit a máme jednou pro vždy jasno …. Ale život neustále plyne a tak se i trenér a jeho svěřenci v průběhu času mění. Dnes ten samý kluk se chová přece jen trochu jinak než před rokem, stejně tak i dospělí vnímají své životní i profesní posuny v chování a prožívání. Jsem tak členem realizačního týmu, který přináší trochu jiný pohled na hráče, jejich chování i prožívání. Moje práce je založena na zvědavosti a zvídavosti poznávat ty, se kterými přicházím do kontaktu. Abych mohla jednotlivé hráče poznat, využívám nejen psychologické dotazníky a osobní pohovory s hráči, ale i dost času věnuji rozhovorům s trenéry. Troufám si říct, že právě v těchto rozhovorech a při prezentacích výsledků z dotazníků, nechávám trenérům nahlédnout do praktické psychologie tak, aby viděli její užitečnost pro svou práci. Pro ty, se kterými jsem se setkala v mých hodinách psychologie v rámci studia vyšších trenérských licenci, je to přímá návaznost praxe na absolvovanou teorii.

Související články
Nastavení cookies

© 2018 - 2024 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.