SK DYNAMO AKADEMIE

Den otevřených dveří ve sportovních třídách

25.03.2019, Dan Mikulička

Minulý týden proběhl ve sportovních třídách v partnerské ZŠ Máj I. Den otevřených dveří pro budoucí žáky a jejich rodiče. Aktuálně budeme vstupovat již do třetího ročníku působení našich sportovních tříd na této škole. Ohledně těchto tříd jsme vyzpovídali šéftrenéra žákovských kategorií, hlavního trenéra U13 a také i třídního učitele jedné ze sportovek Mgr. Petra Čížka.

Jaké byly začátky na ZŠ Máj I.?

První ročníky jsme rozjížděli jen s těžkostí. Spousta hráčů totiž v té době působila na ZŠ Grunwaldova lehce něco málo přes rok a hned měli znovu měnit školu, což pro malého kluka, který teprve poznává novou školu a vůbec celé České Budějovice nebylo nic lehkého. Dnes už můžeme říci, že všichni účastníci tyto změny zvládli na jedničku. Druhým velkým problémem byla "iluze či pověst" o sociálním prostředí, ve kterém se škola nachází. Na rovinu říkám, že každý rok tuto iluzi u rodičů překoná až samotná návštěva školy. Samotná škola opětovně pod vedením pana ředitele Luboše Staňka pracuje na zlepšování svého právem či neprávem získaného špatného jména a věřím, že i fungování Regionální akademie ve spojení s našimi sportovními třídami vede k tíženému cíli.

Kolik je na Máji sportovních tříd a kolik žáků je navštěvuje?

Samotné sportovní třídy je potřeba rozdělit do dvou složek. 8. a 9. ročník jsou třídy regionální akademie, kterou zaštiťuje fotbalová asociace. Další je pak 6. a 7. ročník, který je ryze v kompetenci SK Dynamo České Budějovice akademie z.s.

V letošním roce máme sportovní třídy naplněny v počtu 6. třída- 14 žáků, 7 . třída - 18 žáků a k tomu navazující regionální akademie pak čítá 8. třída - 22 žáků a 9. třída - 26 žáků.

V letošním roce máme do budoucí sportovní třídy přihlášeno zatím 15 žáků, kdy kapacita pro 6. třídu je stanovena na počet 17.

Jaké jsou cíle sportovek a v čem jsou „jiné“ oproti normálním třídám?

Primární cíle sportovních tříd jsou následující:

1) Výchova sociálně silného člověka (prospěch, perspektiva do běžného života)

2) Výchova hráče s perspektivou pro RFA

3) Výchova člověka s láskou ke sportu

A pokud bychom měl v něčem sportovní třídy vyzdvihnout, tak je to především rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. V 6. ročníku mají žáci povinné 2 jazyky, kdy pokud dojde k velkým rozdílům ve znalostech, tak jsou žáci rozděleni do různě náročných skupin. Dále pak musí žáci sportovních tříd absovovat 6 hodin tělesné výchovy týdně, kde jednu hodinu z této dotace tvoří cvičení s fyzioterapeutem, další 2 hodiny jsou věnování specifické atletické přípravě či plavání.

Jelikož účast žáků ve sportovních třídách obnáší velký výdej energie během dne, tak i proto jednou z dalších přidaných hodnot na ZŠ Máj I. pro sportovce je 1 a půl porce k obědu. Předcházíme tím ve spojení s fyzioterapeutem unavenosti hráčů a zároveň připravujeme půdu pro růst svalů do budoucího věku.

Jaké máte plány pro následující roky?

Jedním z plánů je stále vylepšovat podmínky pro žáky v naší škole a s tím je spojen i jeden z cílů a to výstavba další tělocvičny na ZŠ Máj I. Jelikož také pociťujeme větší a větší zájem o sportovní třídy nejen ze strany SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., ale i z ostatních klubů, tak od následujícího roku budeme za jakéhokoliv stavu přihlášených nově dělat talentové zkoušky do 6. třídy s tím, že maximální kapacita pro následující roky je 17 žáků.

Mezi naše poslední velké cíle pak pro vedení klubové akademie je rozšíření sportovních tříd i na prvních stupeň ZŠ, tak jak tomu bývávalo i dříve.

Související články
Nastavení cookies

© 2018 - 2024 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.