SK DYNAMO AKADEMIE

Zdraví hráčů je v akademii na předním místě

15.09.2018, Dan Mikulička

Na zdraví hráčů klademe v akademii velký důraz. Proto v akademii působí tým zkušených fyzioterapeutů. Vnést trochu světla do této někdy opomíjené problematiky se pokusí hlavní fyzioterapeut akademie PhDr Radek Pícha v následujícím článku.

Nejen k fotbalu, ale i k ostatním sportům bohužel patří i občasná zranění hráčů. Může jít o zranění kontaktní, častěji ale jde o zranění způsobená přetížením některé části těla, různými dysbalancemi, případně únavovými zraněními. Jak vidíte tuto problematiku Vy očima fyzioterapeuta?

Leh na zádech ve 3 měsíční poloze

Problematika zranění u fotbalistů je velmi široká – v loňském roce byla četnost zranění u 60% hráčů Regionální fotbalové akademie (RFA). Většina zranění byla z kategorie méně závažných – doba léčení do 1 týdne. Nejčastější příčinou zranění byla svalová přetížení v oblasti třísel, hamstringů, podkolenních šlach a achilovek. Jak je možné, že se přetížení projevovala v takovém množství? Za hlavní důvody těchto potíží považuji neoptimální nastavení těla – svalové dysbalance. Pokud jsou hráči vystaveni větší tělesné zátěži a nejsou na ni správně nastaveni, dříve nebo později, dojde k nějakému zranění. Nejdříve vznikají drobná svalová přetížení, ale pokud je zátěž enormní a tělo není vhodně kompenzováno, může dojít k vážnějším zraněním jako jsou – únavové zlomeniny, poškození zkřížených kolenních vazů apod. Svalové dysbalance jsou přítomné u čím dál většího počtu lidí. Hlavními důvody jsou současný životní styl – většinu dne sedíme, máme malé množství pestrého pohybu a když už nějaký máme, tak je často velmi jednostranný. U fotbalistů proto často vidíme vadné držení těla – předsun hlavy, předsun ramen, nestabilní lopatky, nekvalitní souhru břišních svalů, neosové postavení dolních končetin (kolena do X nebo do O), zkrácení v oblasti hamstringů, třísel apod. Vlivem vhodně vedeného kompenzačního režimu dochází k výrazně nižší četnosti zranění.

Dalším neméně podstatným důvodem častých zranění je tělesné složení. U více než 50 % nově příchozích hráčů do RFA (13 a 14 let) je přítomný nízký podíl svalové hmoty a ¼ hráčů má nízkou kostní hustotu. Hlavními příčinami těchto alarmujících čísel je vyšší kalorický výdej, než je příjem z důvodu nekvalitního složení stravy. Tím pádem u těchto hráčů nedochází k výstavbě svalové hmoty, ale naopak si tělo bere živiny „kde se dá“, a to z vlastních svalů a kostí. Velmi důležitá je zejména pravidelnost stravy – velkou chybou ve stravovacím režimu je vynechávání snídaní, před/po tréninkových svačin a druhých večeří. U hráčů v RFA po nastavení správného jídelníčku dochází k výraznému zlepšení těchto rizikových parametrů. Každé 2-3 měsíce provádíme měření tělesného složen

í na přístroji InBody ve spolupráci s PhDr. Pavlem Suchánkem. Aby byl režim péče o zdraví sportovce komplexní, nesmíme zapomenout ani na psychickou stránku – Správné mentální nastavení. Tuto problematiku v akademiích zabezpečuje psycholožka PhDr. Marta Boučková. Pokud je sportovec správně nastaven po stránce tělesné i mentální, můžeme využít jeho maximálního talentového potenciálu.


Kompenzační cvičení, důkladný strečink - je to vhodné i pro děti?  Od jakého věku?

Kompenzační cvičení je velmi široký pojem. Zahrnuje celou řadu technik a přístupů v péči o sportovce. Našim cílem je odstraňovat svalové dysbalance a zlepšit pozátěžovou regeneraci. Před tělesnou zátěží zpravidla volíme cviky „aktivační“ – aktivace hlubokého stabilizačního systému v různých formách. Po zátěži volíme cviky regeneračního charakteru – protažení, blackroll, relaxace, prostředky vodoléčby apod. Věkové omezení těchto kompenzací není. Naopak – čím dříve, tím lépe. Mladší organismus je více adaptibilní na změny a efekt je rychlejší. Pokud sportovce správně nastavíme, bude výkonnější a bude mít menší tendenci ke zranění.


Jak tuto problematiku řešíte v SK Dynamo Akademii?

Problematika zdravotního režimu v akademii je součástí celého realizačního týmu v čele s fyzioterapeuty. Já mám na starosti zdravotní režim hráčů RFA U14 a U15 a nově i mladší ročníky U12 a U13 Dynamo Akademie. U dorosteneckých ročníků Dynama Akademie jsou přítomni 2 fyzioterapeuti a 2 kondiční trenéři. Velký přínos vidím v ovlivňování hráčů od čím dál nižších ročníků. U těchto kategorií je práce fyzioterapeuta zaměřena zejména na preventivní cvičení. Pokud jsou hráči zraněni, pracují s fyzioterapeutem v individuálním režimu. Zraněním se v akademii snažíme co nejvíce předcházet a tomu je přizpůsoben celý režim. Kromě zmíněného kompenzačního režimu se snažíme vést celý tréninkový  proces co nejrozmanitěji. Proto je součástí celého tréninkového procesu pestrý pohybový režim jako např. gymnastická a atletická průprava, úpolové sporty a box, kruhové tréninky, ostatní sporty – basketbal, házená,                                                         

florbal, volejbal, hokej. V létě s hráči využíváme jízdy na kolečkových bruslích a v zimě máme soustředění na běžkách. Těmito a dalšími pohybovými činnostmi se snažíme vyvarovat jednostrannému přetížení a dále nahrazujeme nedostatečnou pohybovou činnost, která bývala dříve naprosto automatická – lezení po stromech apod. Současný špatný stav pohybového systému dětí je dle mého názoru daný i nekvalitně vedenou tělesnou výchovou na 1. stupni ZŠ. Tělocviků je velmi málo a je většinou vedený p. učitelkou, která naposledy sportovala na studiích VŠ.

Pevně doufám, že si naše Ministerstvo školství vezme příklad u zemí jako jsou např. Island, kde je tělocvik několikrát týdně zaměřený na gymnastickou průpravu dětí pod vedením proškolených odborníků. Děti v tomto režimu začínají zdravě sportovat už od 2-3 let. Naši svěřenci v tomto modelu začínají pracovat o poznání později a poměrně často vidíme, že ve věku 12-13 let nedovedou provést ani kotoul. Pokud by měli základy z nižších tříd, mohli bychom se dříve věnovat specifickým činnostem. Nicméně v současné době musíme nejdříve kluky naučit „používat“ svá těla abychom mohli kvalitně hrát fotbal.

U hráčů v akademii používáme pro korekci držení těla nejčastěji cviky z konceptu DNS prof. Koláře. Jsou to polohy z vývojové kineziologie dítěte – těmito pozicemi prochází spontánně každý jedinec do 1. roku života. V důsledku těchto pozic dochází ke kvalitnímu zapojení svalů v oblasti středu těla a končetin. Známé jako stabilizační systém páteře nebo CORE. Pokud si jedinec těmito pozicemi neprošel v dostatečné kvalitě nebo je jeho stabilizační schopnost těla narušená, je vhodné provádět kompenzační cvičení. Zásadním prvkem pro efektivitu je kvalita provádění cviků – nejdříve je vhodné cvičit pod dozorem odborníka. Cílem těchto cvičení je stabilizace středu těla a nastavení končetin do centrovaného postavení.

Za nejzákladnější cviky považuji:

1) Leh na zádech ve 3 měsíční poloze

2) Šikmý sed 7-8 měsíc

3) Pozice „Medvěd“ – 12 měsíc

4) Pozice Squat – 12 měsíc

 V SK Dynamo Akademii klademe na všechny tyto věci velký důraz a proto se tomuto důležitému tématu budeme na našem webu věnovat pravidelně věnovat i nadále.

Související články
Nastavení cookies

© 2018 - 2024 SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. & eSports.cz, s.r.o.